સભ્યશ્રીઓની માહિતી

 

 

સભ્યશ્રીઓની યાદી
ક્રમ
વોર્ડ નં.
સભ્યશ્રીનું નામ
હોદ્દો
કોન્ટેકટ નંબર
1
2
શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન મનુભાઈ રાઠોડ
પ્રમુખ
9228330363
2
1
શ્રી સુભાષભાઈ વી. ડોડીયા
ઉપપ્રમુખ
9227611334
3
1
શ્રી અતુલકુમાર રમેશચંદ્ર ગંગદેવ
સભ્યશ્રી
9277206809
4
1
શ્રીમતી રાણીબેન માનસીંગભાઈ જાદવ
સભ્યશ્રી
9228553956
5
1
શ્રીમતી લલીતાબેન પ્રકાશભાઈ ડોડીયા
સભ્યશ્રી
9228553956
6
2
શ્રી રમેશભાઈ લખમણભાઈ બાંભણીયા
સભ્યશ્રી
9275184843
7
2
શ્રીમતી અમીતાબેન નારણભાઈ બારડ
સભ્યશ્રી
9228519666
8
2
બચુભાઈ કાનાભાઈ બારડ
સભ્યશ્રી
9228224481
9
3
અલીરજા(જાવીદબાપુ) હજીસગીર હુસેન નકવી
સભ્યશ્રી
9824862892
10
3
શ્રી દાદાબાપુ ટાવરબાપુ કાદરી
સભ્યશ્રી
9924638543
11
3
શ્રીમતી કુલશન અનિશભાઇ પાણાવઢ
સભ્યશ્રી
9137111121
12
3
શ્રીમતી ફાતમાબેન રફીકભાઈ જુણેજા
સભ્યશ્રી
9824158184
13
4
શ્રી ઇકબાલ દાઉદખાન પઠાણ
સભ્યશ્રી
9824877086
14
4
શ્રી દીપકભાઈ બાલુભાઈ દમણીયા
સભ્યશ્રી
8469784684
15
4
શ્રીમતી લાભુબેન ગોપાલભાઈ ચુડાસમા
સભ્યશ્રી
9277350560
16
4
શ્રીમતી સીમાબેન રમેશભાઈ બજાજ
સભ્યશ્રી
9824174474
17
5
શ્રીમતી કવિતાબેન નરેન્દ્રકુમાર જાની
સભ્યશ્રી
9898099934
18
5
શ્રી નીલમબેન બશીરભાઈ શેખ
સભ્યશ્રી
9974644478
19
5
શ્રી મનુભાઈ મેરામણભાઈ મેર
સભ્યશ્રી
9924638377
20
5
શ્રી સાજીદબાપુ ભીખુમીયા કાદરી
સભ્યશ્રી
9909022505
21
6
શ્રીમતી દક્ષાબેન નારણભાઈ (નરેશભાઈ) ડાભી
સભ્યશ્રી
9737443843
22
6
શ્રી લાભુભાઈ બાલુભાઈ વાઢેળ
સભ્યશ્રી
9824452231
23
6
શ્રીમતી દિવ્યાબેન રમેશભાઈ ચુડાસમા
સભ્યશ્રી
7698973573
24
6
શ્રી મહેશભાઈ પીઠાભાઈ કામળીયા
સભ્યશ્રી
9624756567
25
7
શ્રીમતી પ્રતિભાબેન પ્રેમજીભાઈ મેર
સભ્યશ્રી
8758942243
26
7
શ્રીમતી રૂકશાનબેન જાવીદભાઈ જુણેજા
સભ્યશ્રી
9227978600
27
7
શ્રી ભરતકુમાર નાથાભાઈ કાતિરા
સભ્યશ્રી
7016585599
  
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
Developed By: